Dresdner Backhaus GmbH

Huttenstraße 2b, D-01309 Dresden
(+49 3 51) 441 72 33
(+49 3 51) 441 72 32
versand@dresdnerstollen.de
www.dresdnerstollen.de
Weltweit

Brot, Brötchen

Angebot:
Leinsamenbrot, MALFA-Kraftma-Brot, Weizenbrot, Wil
Ansprechpartner:
Eva Parsche

Gebäck

Angebot:
Original Dresdner Christstollen
Ansprechpartner:
Eva Parsche

Kuchen, Torten und Tortenböden

Angebot:
Dresdner Mandelstollen, Mohnstollen, Dresdner Oste
Ansprechpartner:
Eva Parsche